Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh miễn phí dịch vụ

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
60m2
12$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC COTECCONS

CAO ỐC COTECCONS

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
15$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC GOLDEN FISH

CAO ỐC GOLDEN FISH

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
40m2
10$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
5$/m2 (Phí DV 0.8 $/m2)
CAO ỐC XVNT1

CAO ỐC XVNT1

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
10.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC LBC

CAO ỐC LBC

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
0m2
10.4$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC NHC

CAO ỐC NHC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
15m2 - 30m2
14$/m2 (Phí DV 0.62 $/m2)
CAO ỐC ĐP BUILDING

CAO ỐC ĐP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
10.9$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC THE MANOR

CAO ỐC THE MANOR

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
158m2
16$/m2 (Phí DV 5.5 $/m2)
CAO ỐC ĐẠI LỢI

CAO ỐC ĐẠI LỢI

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
6.7$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC SAIGON PEARL

CAO ỐC SAIGON PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
17$/m2 (Phí DV 6 $/m2)
CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

CAO ỐC SAIGON PEARL VILA

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
18$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NHC 2

CAO ỐC NHC 2

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
90m2
7.3$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC JSC

CAO ỐC JSC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
132m2
20$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC LOTUS HD1

CAO ỐC LOTUS HD1

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
0m2
17$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC ASEAN RUBBER

CAO ỐC ASEAN RUBBER

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
120m2 - 240m2 - 360m2
13$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC VINHOME CENTRAL PARK

CAO ỐC VINHOME CENTRAL PARK

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
75m2 - 50m2
10.75$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC UVK

CAO ỐC UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
108m2 - 216m2 - 324m2
6.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WIN HOME UVK

CAO ỐC WIN HOME UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
45m2 - 45m2
11.7$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC PAXSKY UVK

CAO ỐC PAXSKY UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
2800m2 - 3300m2 - 3300m2 - 3250m2 - 2350m2 - 1300m2 - 100m2 - 200m2 - 300m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2 - 6000m2 - 10000m2
16$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC HƯNG BÌNH TOWER

CAO ỐC HƯNG BÌNH TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC THÁI SƠN S.P

CAO ỐC THÁI SƠN S.P

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC B & L TOWER

CAO ỐC B & L TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
13.5$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
35m2 - 32m2 - 12m2
8.7$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC VIN OFFICE

CAO ỐC VIN OFFICE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
16.1$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC QUANG MINH

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
7.9$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC V BUILDING

CAO ỐC V BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
12$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC EBM

CAO ỐC EBM

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
120m2 - 170m2 - 130m2
16$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC NEWPORT

CAO ỐC NEWPORT

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
153m2
10.3$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC CHARM SUITE

CAO ỐC CHARM SUITE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
Zalo : 0902.738.229