Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh miễn phí dịch vụ

CAO ỐC COTECCONS

CAO ỐC COTECCONS

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
0m2
15$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC GOLDEN FISH

CAO ỐC GOLDEN FISH

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
48m2
7.8$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

CAO ỐC CHUNG CƯ MỸ ĐỨC

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
0m2
5$/m2 (Phí DV 0.8 $/m2)
CAO ỐC LBC

CAO ỐC LBC

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
0m2
10.4$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC NHC

CAO ỐC NHC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
50m2
11$/m2 (Phí DV 0.62 $/m2)
CAO ỐC ĐP BUILDING

CAO ỐC ĐP BUILDING

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
47m2
11.8$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC THE MANOR

CAO ỐC THE MANOR

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
20m2
18$/m2 (Phí DV 5.5 $/m2)
CAO ỐC ĐẠI LỢI

CAO ỐC ĐẠI LỢI

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
60m2
6.7$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC SAIGON PEARL

CAO ỐC SAIGON PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
125m2 - 250m2 - 375m2 - 80m2
17$/m2 (Phí DV 6 $/m2)
CAO ỐC JSC

CAO ỐC JSC

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
125m2 - 250m2 - 375m2
22$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NHC 2

CAO ỐC NHC 2

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
90m2
7.3$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC B & L TOWER

CAO ỐC B & L TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
50m2 - 70m2 - 100m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 1000m2 - 150m2 - 180m2 - 2000m2
14.5$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC VIN OFFICE

CAO ỐC VIN OFFICE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
29m2
16.1$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

CAO ỐC PHÚ HƯNG BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
60m2 - 15m2 - 60m2 - 32m2 - 15m2 - 17m2 - 120m2
8.2$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC WIN HOME UVK

CAO ỐC WIN HOME UVK

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
45m2
10.7$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
SACOMREAL PLAZA

SACOMREAL PLAZA

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
200m2 - 250m2 - 300m2 - 350m2 - 400m2 - 500m2 - 500m2 - 1000m2 - 1500m2 - 2000m2 - 3000m2
11$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC HƯNG BÌNH TOWER

CAO ỐC HƯNG BÌNH TOWER

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
147m2 - 247m2 - 296m2
15$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC QUANG MINH

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
7.9$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC V BUILDING

CAO ỐC V BUILDING

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
12$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC EBM

CAO ỐC EBM

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
120m2 - 135m2 - 180m2 - 255m2 - 300m2 - 440m2 - 520m2 - 650m2 - 700m2 - 880m2 - 1000m2 - 1320m2 - 1500m2 - 1760m2 - 2200m2
16$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC NEWPORT

CAO ỐC NEWPORT

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
9.8$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC CHARM SUITE

CAO ỐC CHARM SUITE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
15$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC GIC 3

CAO ỐC GIC 3

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
65m2
11$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NGE

CAO ỐC NGE

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh
0m2
10.3$/m2 (Phí DV 0.67 $/m2)
CAO ỐC THỦY LỢI 4

CAO ỐC THỦY LỢI 4

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
34m2
9.3$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC HOÀNG MINH

CAO ỐC HOÀNG MINH

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
71m2 - 89m2 - 52m2
8.5$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NGUYỄN XÍ

CAO ỐC NGUYỄN XÍ

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
0m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HYCO 4

CAO ỐC HYCO 4

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
173m2 - 120m2 - 155m2 - 277m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 700m2 - 1000m2 - 1200m2
11$/m2 (Phí DV 1.5 $/m2)
CAO ỐC VP THỦY LỢI 4

CAO ỐC VP THỦY LỢI 4

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
37m2 - 40m2 - 50m2 - 60m2 - 70m2 - 80m2 - 90m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 250m2 - 300m2 - 350m2 - 400m2 - 430m2 - 500m2 - 700m2 - 860m2 - 1290m2 - 37m2 - 40m2 - 50m2 - 60m2 - 70m2 - 80m2 - 90m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 250m2 - 300m2 - 350m2 - 400m2 - 430m2
9.1$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
CAO ỐC NGUYỄN XÍ 1

CAO ỐC NGUYỄN XÍ 1

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
0m2
7$/m2 (Phí DV 1 $/m2)
Zalo : 0902.738.229